Disclaimer

Disclaimer

Deze website is en wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg die wij aan de opmaak en inhoud van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als onze website onjuistheden of onvolledigheden vertoond zullen wij deze zo snel mogelijk corrigeren. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Caras Voedingsspecialisten is niet aansprakelijk voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. Caras Voedingsspecialisten vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Zie je dat er iets niet klopt? Of werkt er iets niet goed? Laat het ons dan alsjeblieft meteen weten. Dan kunnen we het zo snel mogelijk corrigeren. Bij voorbaat onze excuses voor het ongemak.

Alle op deze website geplaatste inhoud, zoals afbeeldingen, teksten en informatie zijn beschermd door auteursrechten en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van Caras Voedingsspecialisten. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Caras Voedingsspecialisten.

Copyright © 2018

Privacy- en cookie beleid

Privacy

Je bezoekt deze website zonder dat wij weten wie je bent. Wel zet het computersysteem automatisch een bestandje (een zogenaamd cookie) met letters en cijfers op jouw computer, maar daar staat geen informatie in over jou. Als je een formulier invult weten wij natuurlijk wel wie je bent. Die informatie gebruiken wij alleen om een antwoord op je (aan)vraag te kunnen geven. Caras Voedingsspecialisten bedankt je voor het vertrouwen in ons, wij zullen zeer zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken. Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywetgeving in, waardoor het verstrekken van privacygevoelige informatie nog beter beschermd wordt.

Cookies

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Contactformulier: Voor het contactformulier is alleen je naam en je e-mailadres verplicht. Een telefoonnummer is optioneel. Door middel van je naam en je e-mailadres kunnen wij persoonlijk contact met je opnemen.

Gevolgen niet verstrekken van persoonsgegevens

Contactformulier: Als je geen contactgegevens in vult kunnen geen contact met je opnemen.

Duur van opslag persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan dat nodig is voor het verwerken van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verzameld en verwerkt zijn.

Persoonsgegevens: recht op inzage, rectificatie of wissen van de gegevens

Je hebt recht om je gegevens in te zien, te bewerken of te verwijderen. Neem hier contact voor op met Caras Voedingsspecialisten.

Identiteit

Caras Voedingsspecialisten

Caroline@carasvoeding.nl

Klaroen 41, 2907GB Capelle aan den Ijssel

KvK nummer: 71119906

Vragen?

Bij vragen of feedback kan je contact opnemen met Caroline@carasvoeding.nl/Astrid@carasvoeding.nl