Voedselovergevoeligheid

Je kan overgevoelig zijn omdat je allergisch bent OF intolerant voor een bepaalde stof. Dit is niet hetzelfde!
Verdenk je dat je een allergie of intolerantie hebt maar weet je dit niet zeker? Een eliminatiedieet kan dit vermoeden bevestigen of uitsluiten. Neem sowieso contact op met je huisarts die jou verder kan helpen in het geven van een diagnose na een test.

Nadat je ontdekt dat je een allergie of intolerantie hebt is het erg zoeken naar een nieuwe manier van eten. Wij maken samen met jou een veilig eetpatroon, vrij van stoffen die klachten geven of zelfs gevaarlijk zijn. 

 

Allergie

leda lijst allergenenEen allergie is een overgevoeligheid die zich uit in zwellingen, uitslag/eczeem en jeuk, astma of benauwdheid. Het hele immuunsysteem reageert direct na het eten op de stof (het allergeen). Een microgram van het allergeen kan al ernstige, en zelfs gevaarlijke klachten geven. Een anafylactische shock is de levensgevaarlijke toestand waar het lichaam in komt na te veel allergenen.

Wat je zelf al kan doen is héél goed alle verpakkingen controleren op het allergeen. Alle levensmiddelenproducenten zijn verplicht deze op de verpakking te zetten. 

Let op!  Alleen de allergenen die je hier rechts zien zijn verplicht te vermelden op het etiket.

Intolerantie

Bij een intolerantie speelt het immuunsysteem niet direct een rol, in tegenstelling tot een allergie. Een voedselintolerantie wordt veroorzaakt door:

  • een tekort aan bepaalde enzymen in het lichaam, bijvoorbeeld bij een lactose intolerantie waarbij lactase niet aangemaakt wordt
  • een tekort aan een transporteiwit in de darmen zoals bij fructose-intolerantie
  • door stoffen die van nature in voeding aanwezig kunnen zijn zoals histamine
  • door toevoegingen in producten zoals kleurstoffen

In tegenstelling tot een allergische reactie moet je bij een intolerantie een bepaalde hoeveelheid innemen om een reactie uit te lokken (dit heet grenswaarde of tolerantiegrens). Deze grens is bij iedereen verschillend. De klachten die optreden komen daardoor meestal geleidelijk. Ze zijn van dezelfde aard als de klachten van een voedselallergie, maar over het algemeen minder heftig.

De klachten zijn persoonsgebonden en gaan van zeer mild tot zeer ernstig. Ze zijn beperkt tot één symptoom of een verzameling van symptomen. Klachten kunnen zich uiten via:

  • Luchtwegen: hoesten, piepende adem, kortademig, pijn op de borst, benauwd, vernauwde keel, hese stem, waterige ogen, niezen, verstopte neus, lopende of jeukende neus
  • Huid: uitgebreide roodheid, uitslag over hele lichaam, zwelling van tong/lippen, jeuk
  • Maag en darmen: braken, diarree, slikproblemen, misselijkheid, pijn, krampen
  • Hersenen: angst, hoofdpijn, metaalsmaak
  • Hart: bleke of blauwe huid, zwakke pols, duizeligheid, verwardheid, shock, bewusteloosheid

Voor de behandeling van een voedselintolerantie wordt er vaak gebruik gemaakt van een eliminatiedieet. Daarna wordt de voedingsstof geherintroduceerd in bepaalde hoeveelheden per keer. Op deze manier kan je het beste je grenswaarde ontdekken.

Overgevoelig voor melk

Koemelkeiwitallergie

Hierbij ben je allergisch voor koemelkeiwit. Alles wat van koemelk is gemaakt is gevaarlijk. Dus yoghurt, kaas, melk, zuivelspread e.d. Andere kaassoorten zijn wel te verdragen (schapen-/geitenkaas).

Versus

lactoseintolerant

Lactose-intolerantie

Hierbij ben je intolerant voor de melksuiker. Dit geeft buikklachten. Sommige kazen waar geen lactose in zit en lactosevrije melk zijn veilig.

Overgevoelig voor gluten

Versus

gluten coeliakie glutenintolerantie

Glutensensitiviteit/-intolerantie

Hierbij is de darm gevoelig voor gluten, in een mindere mate dan bij coeliakie. Je kan dus ook zonder coeliakie last hebben van gluten.